Thỏa thuận người dùng

Thỏa thuận người dùng trên nền tảng của chúng tôi điều chỉnh các điều khoản và điều kiện áp dụng khi sử dụng dịch vụ so sánh các bên cho vay trên dong24.vn. Nó thiết lập các quyền và nghĩa vụ của người dùng, cũng như chi tiết về trách nhiệm của chúng tôi. 

Thỏa thuận người dùng bao gồm các quy định sau đây:

  • Chi tiết về trang web và dịch vụ so sánh các bên cho vay của chúng tôi
  • Các điều khoản sử dụng trang web, bao gồm cấm việc xuất bản nội dung bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu
  • Hạn chế trách nhiệm của Công ty và trách nhiệm của chúng tôi đối với người dùng

Chúng tôi khuyến nghị mọi người dùng đọc kỹ thỏa thuận người dùng trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào trong thỏa thuận người dùng, bạn phải ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Người dùng chịu trách nhiệm đầy đủ về bất kỳ thông tin nào họ xuất bản trên trang web, bao gồm cả chi tiết liên quan đến chính họ hoặc bên thứ ba. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng xuất bản trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi thỏa thuận người dùng vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ sửa đổi nào của thỏa thuận người dùng sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau các sửa đổi này, bạn đồng ý với các điều khoản được cập nhật.

Chi tiết về dịch vụ so sánh vay tiền của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giúp người dùng so sánh các lựa chọn vay tiền từ các tổ chức tài chính ngắn hạn, giúp người dùng tìm được gói vay phù hợp nhất phù hợp với yêu cầu và khả năng của mình. Cần lưu ý rằng dịch vụ của chúng tôi không cung cấp khoản vay và không phải là một tổ chức tài chính ngắn hạn.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, rất quan trọng để làm quen với các điều khoản của mỗi gói vay và đưa ra quyết định thông minh dựa trên thông tin được cung cấp. Hãy nhớ rằng việc vay tiền từ các tổ chức tài chính ngắn hạn có liên quan đến rủi ro và cần đánh giá khả năng trả nợ trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản của các khoản vay do các tổ chức cho vay đưa ra hoặc về bất kỳ hậu quả nào phát sinh do vi phạm điều khoản hoặc trễ hạn thanh toán. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị kiểm tra kỹ thông tin và tìm sự hỗ trợ nếu bất kỳ khía cạnh nào không rõ ràng đối với bạn.

Các điều khoản quan trọng về việc sử dụng trang web

Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web chỉ mang tính chất thông tin và không được coi là quảng cáo, đề nghị hoặc thuyết phục. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ tài chính và không phải là tổ chức cho vay ngắn hạn.

Quy trình nộp đơn vay có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng ngân hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của ngân hàng và không thể đảm bảo việc duyệt vay.

Tất cả thông tin đăng trên trang web của chúng tôi được bảo vệ bản quyền và là tài sản của công ty chúng tôi. Việc sao chép hoặc sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép là nghiêm cấm.

Chúng tôi ưu tiên bảo mật và ổn định trang web của mình, do đó, chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi kêu gọi người dùng tuân thủ các quy tắc sử dụng trang web để đảm bảo hiệu suất và bảo mật tốt nhất.

Trong trường hợp người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng trang web, ban quản trị dong24.vn có quyền hạn chế quyền truy cập và thực hiện các biện pháp pháp lý thích hợp.

Giới hạn trách nhiệm của công ty chúng tôi

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và có giá trị, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hay chính xác của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc việc không thực hiện liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo sẽ có sẵn trang web một cách liên tục và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào có thể xảy ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc an ninh của bất kỳ trang web bên thứ ba nào có thể được liên kết từ trang web của chúng tôi. Việc sử dụng các trang web này là có nguy cơ riêng và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng như vậy.

Phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng trang web của chúng tôi, dong24.vn, hoặc bất kỳ thông tin nào được đăng trên đó, ban quản trị của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn. Đơn giản chỉ cần sử dụng biểu mẫu liên hệ có sẵn trên trang web của chúng tôi để liên lạc với chúng tôi.